Ứng dụng dùng cho đo đạc

HOME | VN | Ứng dụng dùng cho đo đạc
 

Người dùng có thể tạo custom project và hiển thị và hiển thị dữ liệu ở định dạng phù hợp với nhu cầu. Một màn hình có thể được tạo bằng cách sử dụng nhiều mục đồ họa và tiện ích con số. 
 
Tốc độ truyền dữ liệu đo đạc và mật khẩu bảo vệ có thể được điều chỉnh thông qua ứng dụng. Tính năng ghi dữ liệu có tốc độ quét từ 500ms đến 10 phút và điểm lịch sử từ 10 đến 10.000.
 
 
Dữ liệu đã ghi có thể được chia sẻ trực tiếp từ ứng dụng theo nhiều cách như tin nhắn văn bản hay thư điện tử.

・Duyệt và ghi dữ liệu bằng ứng dụng miễn phí cho iOS và
 Android
・Cho phép tạo custom project/dashboard
・Hiển thị tối đa 12 cảm biến áp suất  cùng một lúc
・1 cảm biến cho nhiều thiết bị hoặc nhiều cảm biến cho 1
 thiết bị hoặc nhiều cảm biến cho nhiều thiết bị

・Truyền dữ liệu trong khoảng cách lên đến 90m
・Mật khẩu bảo mật
・Các ngành: ô tô, công nghiệp, thực phẩm đồ uống, máy
 thuỷ lực, máy bơm

mobile app

Tải ứng dụng dành cho điện thoại/máy tính bảng

Có thể tra cứu bằng từ khoá Watchlog/Hydrotechnik
 
 Cảm ứng không dây diện rộng, dưới đây↓
[800m+800m=1.6km]