Liên hệ

HOME | VN | Liên hệ
 
 

Profile

Hồ sơ công ty

Tên công ty: ChiHiro Co., Ltd.


Thủ đô: JPY25,000,000


Thành lập: Tháng 3 năm 2007


Vị trí: 
1Fl., 2-15-16 Tamatsukuri Chuo-ku, Osaka City, Osaka
540-0004 JAPAN.


Diện thoại: +81-6-4308-4000


Trang mạng: https://www.chi-hiro.co.jpTải ứng dụng dành cho điện thoại/máy tính bảng

Có thể tra cứu bằng từ khoá Watchlog/Hydrotechnik
 
 Cảm ứng không dây diện rộng, dưới đây↓
[800m+800m=1.6km]