Câu hỏi thường gặp

HOME | VN | Câu hỏi thường gặp
 

Frequently Asked Questions

Câu hỏi thường gặp

Q:Tính an toàn của Watchlog Bluetooth?
A:Watchlog Bluetooth sử dụng mã PIN nhiều lớp. Nếu người dùng không nhớ mã PIN, sẽ không thể truy cập. Cần mã PIN hiển thị để xem dữ liệu từ máy phát. Cần mã PIN cấu hình để kết nối với mô-đun và thay đổi cấu hình trong mô-đun. Cần mã PIN hiệu chuẩn riêng để truy cập dữ liệu hiệu chuẩn và thay đổi dữ liệu hiệu chuẩn.


Q:Tuổi thọ của pin trong bao lâu?
A:ng pin dự kiến ​​khi chạy mô-đun trong điều kiện cài đặt nhiều  [Tốc độ truyền dữ liệu]  và  [Độ phân giải đo lường] khi sử dụng 2  pin lithium.

  Độ phân giải đo lường
Tốc độ truyền dữ liệu 14.25 bits 15.25 bits 16 bits 16.5 bits 16.75 bits
1điểm/mỗi 10 giây 8năm 6.5năm 4.5năm 3.5năm 3năm
1điểm/mỗi 5 giây 4năm 3năm 2năm 1.5năm 1năm
1điểm/mỗi 2 giây 20tháng 16tháng 11tháng 8tháng 6tháng
1điểm/mỗi 1 giây 10tháng 8tháng 5tháng 4tháng 3tháng
3điểm/mỗi 1 giây 3.5tháng 2.5tháng 2tháng 1.5tháng 1tháng
5điểm/mỗi 1 giây 2tháng 1.5tháng 1tháng 26ngày 21ngày
10điểm/mỗi 1 giây 1tháng 24ngày 17ngày 13ngày 10ngày
ngủ > 10năm
※hi nhận hàng, sản phẩm đã được cài đặt ở điều kiện 14.25bits・1 điểm/s

Q:Watchlog Bluetooth có thể được sử dụng tại những quốc gia nào?
A:Những khu vực, quốc gia sau đây chấp nhận đường truyền không dây: Anh Quốc, các nước châu Âu thuộc EU, Bắc Mỹ Canada, các quốc gia gia thuộc châu Á, Nhật Bản

Q:Máy phát có thể hiển thị  được bao nhiêu cảm biến?
A:Tối đa 12

Q:Mẫu thiết bị cũ có khả năng truyền dữ liệu trong khoảng cách bao xa?
A:Vui lòng tham khảo thông tin dưới đây
  • Apple iPhone 7(Mẫu năm2016)→90m
  • Apple iPhone 5s(Mẫu năm2013)→65m
  • Samsung Galaxy S6(Mẫu năm2015)→65m
  • HTC One m8(Mẫu năm2014)→25m
  • HTC One m7(Mẫu năm2013)→25m

 

Tải ứng dụng dành cho điện thoại/máy tính bảng

Có thể tra cứu bằng từ khoá Watchlog/Hydrotechnik
 
 Cảm ứng không dây diện rộng, dưới đây↓
[800m+800m=1.6km]