นโยบายความเป็นส่วนตัว

HOME | TH | นโยบายความเป็นส่วนตัว
 

ChiHiro Co., Ltd (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทของเรา") เป็นบริการที่มีบนเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการนี้") เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานนั้น ทางเราได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "นโยบายนี้")
 

ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

"ข้อมูลส่วนบุคคล" จะบ่งชี้ถึง "ข้อมูลส่วนบุคคล" ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่ หมายถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลโดยใช้ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมลหรือคำอธิบายอื่น ๆ ที่มีอยู่ในข้อมูล
 

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์และอีเมล เวลาที่ผู้ใช้งานส่งคำถามหรือข้อสงสัยมาให้เรา
 

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเรามีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
・ เพื่อตอบคำถามจากผู้ใช้งาน (รวมถึงการยืนยันตนด้วย)
・ เพื่อส่งอีเมลบริการฟังก์ชั่นใหม่, อัปเดตข้อมูล, แคมเปญและอื่นๆของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าใช้งานอยู่
・เพื่อการติดต่อที่จำเป็นเช่นการซ่อมบำรุงและประกาศต่างๆที่สำคัญ
・ วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานด้านบน
 

เกี่ยวกับการใช้งาน

ทุกหน้าเปิดใช้งาน SSL ได้เสมอ (การสื่อสารแบบเข้ารหัส https)
เมื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นความลับสูงเช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ของเบราว์เซอร์จะถูกเข้ารหัสโดยการส่งสัญญาณ SSL เช่นเดียวกัน ทุกหน้า URL จะขึ้นต้นด้วย https และจะมีเครื่องหมายล็อกแสดงที่เบราว์เซอร์
 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

・ เนื้อหาของนโยบายนี้ จะเป็นการยกเว้นกฎหมายและข้อบังคับเรื่องอื่นๆ ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบก่อนล่วงหน้า
・ ยกเว้นแต่บริษัทของเราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ถูกเปลี่ยนแปลงนั้น จะมีผลตั้งแต่เวลาที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์หลัก
 

ช่องทางติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนตัว

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาใช้แบบฟอร์มสอบถามทางเว็บไซต์

ดาวน์โหลดแอพมือถือ / แท็บเล็ต

ยังสามารถค้นหาด้วย Watchlog / Hydrotechnik
 
 สำหรับเซ็นเซอร์ไร้สายบริเวณกว้าง คลิกที่นี่
[800m+800m=1.6km]